bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

1. Ewidencja ludności


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji ludności Pani Anita Dziwoń – inspektor ds. ewidencji ludności.

Sprawy obsługiwane są w pokoju nr 12 – parter Urzędu Gminy
Kontakt telefoniczny: 41 347-50-54.
Kontakt e-mail: a.dziwon@nowiny.com.pl

Formularze do pobrania:

1. Zgłoszenie pobytu stałego
2. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
3. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Katalog spraw obsługiwanych przez Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych – pokój Nr 12:

1. Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
3. Sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów.
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Kontrola warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
6. Przyjmowanie wniosków, zmierzających do wszczęcia procedury o leczenie odwykowe.
7. Koordynowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych oraz wszystkich innych, wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Przyjmowanie zawiadomień w ramach Procedury „Niebieska Karta”.

Formularze do pobrania:

  1. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców


2. Ewidencja działalności gospodarczej


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej Pani Agnieszka Stępień – specjalista ds. promocji i działalności gospodarczej

Sprawy obsługiwane są w pokoju nr 23 – pierwsze piętro Urzędu Gminy
Kontakt telefoniczny: 41 347-50-53
Kontakt e-mail: a.stepien@nowiny.com.pl

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę we wpisie, zawieszenie działalności, wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.plOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 12.10.2015
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 7 837